Tags

Köparens fri- och skyldighet

Köpare. Lilla guldtacka!

86a § Köparen och köparens mörkerseende.

Köparen: Jag sa ja till helheten men
nej i detaljen. Jag ville handla, men
visste inte vad jag köpte.

87a § Hur långt är köparen villig att gå?

87b § Att få henne att vilja dra ut sina tänder.

Emalj i munnen, det är ju äckligt.

Tänder är vassa; köparen kan börja tugga
på sig själv och göra sig illa.
Köparen måste skyddas, också från sig själv.

87c § Få tänderna utdragna och omplacerade
till smycke!

Få gratis bonbon i hålet efteråt!

Ida Börjel (Lund, Suecia, 1975). Poeta.

Advertisements