Tags

Tlopo Kgubedu

Bonang wee
bonang yoo
lapeng laheso
ho tsikitsano ya meno
basadi ba kgelella dikeledi
bosiu le motsehare
tlopo kgubedu
kgoho a ntsho e kene
lapeng la heso
ngwana mme ntate
e qadile ka ntja ka ntle
a kobotile ho fihla leseeng
boning wee
bonang yoo
re tla bona re entse
jwang na
thepa e ile yohle
re fuma keledi tsa
mme wee ese ele pina.

Isabella Motadinyane (Mofolo Central, Soweto, Sudárica, 1963-2003). Poeta, trovadora y actriz.

Advertisements