Tags


Uphawu

Unabuphi ubuhle na?
Unaluphi uju na?
Unaluphi udobo na?
Udobo olungabuyi lulambatha
Ufika nobumnyama okobusuku

Ungen’imizi nemizana
Ushiye uphawu ngemumva
Uphawu olungenabulili
Uphawu olungenaminyaka
Uphawu olungenasigwili
Uphawu olungenasifundiswa

Uqoqa kuqaqambe inhliziyo
Kulume isisu kozele

Kuxeg’amadolo kom’umlomo bantakababa
Ubon’umhlab’usigubuzela
Usigubuzela kuphele ukwazi

Abantu baphenduk’izithuli
Abantu baphenduk’izimpumputhe
Kwand’amaxhegu
Kwand’amaxhegukazi
Sesahlala sizichitshana okwezikawu

Akekho ongathi ubanjwe ngesidlovana
Ukulubela ubumnandi kuphelile
Amaphupho ashabalele
Impilo ishabalele
Ishabalalise okwentuthu yamaphepha

Joyce Bongekile Mbanjwa (Pietermarizburg, Sudáfrica, 1962). Poetisa y autora de relatos.

Advertisements